Siv Internet

Internet Addictions

Koj puas paub ib tug neeg uas tab tom nrhiav nws nyuaj rau kev mloog zoo rau txhua yam uas tsis yog hauv internet? Lawv puas siv sijhawm ntau dua los saib nws? Puas yog lawv muaj kev chim siab thaum muaj lwm yam teeb meem coj lawv tawm ntawm nws?

ib tug hlwb hais tias nyob ib ncig ntawm 80% ntawm cov tub ntxhais hluas nws cov khoom noj tsis muaj cov kev mob hlwb uas lawv tau txais tshuaj thiab nws cov cim thiab cov tsos mob tawm tom qab peb lub vasthib ceev ceev. Cov mob no muaj xws li kev nyuaj siab, ADHD / ADD tus cwj pwm thiab kev puas siab puas ntsws bipolar. Tsuas yog tshem tawm hauv internet siv li ob peb lub lim piam kom pom tias cov tsos mob muaj feem xyuam rau qhov kev ua si nkaus xwb los tau ib tus kws kho mob lossis kws kho mob kom paub meej tias qhov teeb meem kev mob hlwb puas yog tiag tiag. Txawm hais tias nws yog ib qho kev tsis txaus ntseeg, Dr. Dunckley hais tias nws yuav ua kom zuj zus los ntawm kev siv nyiaj hauv internet.

Kev tiv thaiv hauv Internet yog ib qho teeb meem. Nws cuam tshuam nrog kev nce kev cais tawm thiab kev ntxhov siab. Kev nyuaj siab thiab kev ntxhov siab nyob rau hauv kev tiv thaiv hauv Internet ntawm cov tub ntxhais hluas.

Peb Lub Vijtsam Lub Caij Nplooj Hlav

Victoria Dunckley zoo heev phau ntawv, “Rov pib dua koj tus menyuam Lub Hlwb - 4 Lub Hom Phiaj Npaj Ua Haujlwm kom xaus rau kev ua haujlwm, nce qib thiab ua kom muaj kev txawj ntse los ntawm kev rov ua qhov cuam tshuam ntawm Lub Sijhawm Hluav Taws Xob”Yog ib txoj kev sim thiab sim qhia rau cov niam txiv siv los pab lawv tus menyuam kom paub txog qhov lawv nyiam siv internet. Txawm hais tias nws tsis cuam tshuam ncaj qha rau kev tiv thaiv kev sib deev hauv internet, cov pov thawj hauv paus tau zoo ib yam. Qhov kev zov me nyuam yuav siv sij hawm peb lub lis piam, ntxiv rau nws yuav tsum tau npaj ib lis piam ntxiv los npaj kom ntseeg tau tias nws mus tau zoo.

Kev thaij thev naus laus zis muaj xws li kev twv txiaj, video gaming, kev tshaj xov xwm, kev sib tham tawm tswv yim, kev yuav khoom thiab kev saib duab liab qab.

Kev yees duab pornography hauv Internet yog qhov muaj feem cuam tshuam ntau dua li gaming lossis kev sib raug zoo nrog kev sib txuas lus li nws tuaj yeem ua kom peb lub neej muaj siab thiab kev hlub rau cov neeg tiag tiag.

2015 kev tshawb fawb Kev Tiv Thaiv thiab Kev Hloov tshiab ua rau xaus qhov kev txiav txim siab tias "Kev siv duab liab qab hauv Internet yuav haum rau hauv qhov kev tiv thaiv kev sib tw thiab sib qhia zoo li cov tswv yim tsim nrog kev quav tshuaj."

Cov tsos mob ntawm kev noj qab haus huv ntau heev ua rau cov mob ntawm lwm yam mob. Kom cais cov kev mob ntawm cov neeg tsis muaj zog, cov kev xaiv zoo tshaj yog pib nrog cov porn ceev. Thaum twg lub hlwb tsis ua pa taws ntxiv lawm, nws muaj sij hawm los kho nws lub siab.

Kev Kawm Txog Kev Siv Internet

Hauv qhov video no cov blogger “Kuv Tau Kawm Dab Tsi” muab txoj kev tshawb fawb tshawb fawb zoo ntawm cov tswv yim lub hlwb uas ua rau hauv internet (thiab cov tshuaj yeeb thiab yeeb yam) cuam tshuam. Lawv lub hom phiaj yog los pab cov neeg saib kom nkag siab tias Internet li cas cuam tshuam rau koj lub hlwb kom koj tsis txhob pib tswj hwm nws (17.01).

Print Friendly, PDF & Email