kev cai lij choj

Hlub, Sib Deev, Internet thiab Txoj Cai

Kev nyiam sib deev, sib deev, Is Taws Nem thiab kev cai lij choj tuaj yeem sib cuam tshuam hauv txoj kev nyuaj. Lub Reward Foundation tuaj yeem pab koj nkag siab tias kev cai lij choj txhais tau li cas rau koj thiab koj tsev neeg. Ntawm no yog ib cov lus nthuav tawm TEDx, Poj niam txiv neej, Porn thiab Poj Niam los ntawm kws lij choj Asmeskas thiab niam, Warren Binford koom nrog cov dots.

Tshuab ua rau kev tsim thiab kev sib kis ntawm kev sib deev arousing dluab muaj rau txhua tus neeg muaj smartphone, nrog rau txhua tus me nyuam. Kev nce qib hauv kev tshaj tawm txog kev sib daj sib deev thiab txoj kev 'zero tolerance' uas yog los ntawm tub ceev xwm thiab foob kev pabcuam tau ua rau tus neeg tau raug foob tau cov ntaub ntawv. Kev tsim txom menyuam yaus rau menyuam yaus tshwj xeeb tshaj yog.

Nyob rau hauv UK, tus neeg muaj kev sib deev dluab ntawm cov menyuam yaus (leej twg hauv 18 xyoo) tuaj yeem raug foob ua txhaum kev sib deev. Qhov no muaj xws li ntawm ib qho kawg ntawm cov spectrum, cov neeg laus mob siab nrhiav kev sib daj sib deev nrog cov me nyuam mus rau cov hluas ua thiab xa liab qab los yog ib nrab ntawm liab qab 'selfies' rau kev nyiam kev hlub, thiab lawv muaj cov duab zoo li no.

Hauv seem no ntawm kev cai lij choj Muab Khoom Plig Muab Nqi Zog tshawb txog cov teeb meem nram qab no:

Peb kuj muab ntau yam kev pab los txhawb koj txoj kev nkag siab ntawm cov teeb meem no.

Qhov no yog ib qho kev taw qhia dav dav rau txoj cai thiab tsis yog muab tswv yim txog kev cai lij choj.

Print Friendly, PDF & Email